ღღღ قلبـــــــــ خــــــامــــــوش ღღღ

گــاهـــی خیـــــــــــال میکنم روی دست خــــــــدا مانده ام خسته اش کــــــــــرده ام خودش هم نمـــــــی داند با مـــــــن چـــــه کند

 

خودکشی همیشه بریدن رگ

یا پریدن از بلندی یا غرق شدن توی آب نیست ...

گاهی آدما خودشونو غرق میکنن اما نه توی آب

بلکه توی خــودشـون...

انقدر حرفاشونو غصه هاشونو میریزن تو دلشون

که توش غرق میشن ...

اینا همون آدمایی هستن که...

یه شب میخوابن و صبح دیگه بیدار نمیشن ...

همه میگن چه راحت مرد ...

اما هیچ کس تنگی نفس هاشونو یک عمــر ...

زیر بـار غمهاشون درک نکـرد ...

چقـدر اون خواب آخـر شیرینـه واسه این آدمـا

نوشته شده در سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱۱/٦ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ توسط Bahman نظرات () |

مثـل بـاد سرد پـاییـز ...

        غـم لعنتـی بـه مـن زد ...

حتـی باغبـون نفهمیـد ...

       کـه چـه آفتـی بـه مـن زد ...

رگـــ و ریشـه هـام سیـاه شـد ... 

               تـو دلـم جـوونـه خشکیـد ...

امـا ایـن تـن صبــورم ,,,  بـه غـم زمـونـه خنـدیـد!

نوشته شده در سه‌شنبه ۱۳٩٤/٧/۱٤ساعت ٧:٤٧ ‎ق.ظ توسط Bahman نظرات () |

چقــدر دلـواپسـی سختـه

چقــدر دلشـوره بـی رحمـه

دارم دق میکنـم بـی تـــو

دلتـــــ اینــو نمیفهمــه!!!


نوشته شده در جمعه ۱۳٩٤/٧/۱٠ساعت ٦:٤٠ ‎ق.ظ توسط Bahman نظرات () |

اگـه حتـی بـه روم چیـزی نیـاری

یـه چـیزایـی همیشـه روبـرومـه

دارم دور و بـرت میچـرخـم امــا

خـودم حـس میکنـم کـارم تمــومـه

نوشته شده در جمعه ۱۳٩٤/٦/٢٧ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ توسط Bahman نظرات () |

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را

او که هرگز نتوان یافت همانندش را

منم آن شیخ سیه روی که در آخر عمر

لای موهای تو گم کرده خداوندش را

نوشته شده در جمعه ۱۳٩۳/۱٠/٢٦ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ توسط Bahman نظرات () |

  خـوشبختـی مـن ...

  پیـدا کـردن تـــو

  از میـان ایــن همـه ضمیـر بـود

نوشته شده در چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٢ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ توسط Bahman نظرات () |

خواستـن تـو بـرای مـن

حکـایتــــ همــان سیبـی بــود

کـه آدمـی را آواره زمیــن کـرد!!!

نوشته شده در چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٢ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ توسط Bahman نظرات () |

سـاعت نـرو جلـو خـون نکـن دلـو دیـر نشـده بـاز

وقت هست بـزار بیـاد اون منـو میخـواد بـا دلـم بسـاز

عـادت نشـده تنهـایـی واسـه مـن هـم نفس مـن

وابستـه بـه تـو ام بستـه بـه تـوئـه هـر نفـس مـن

نوشته شده در جمعه ۱۳٩۳/٥/٢٤ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ توسط Bahman نظرات () |

بعد تو هیچ چیزی دوست داشتنی نیست

کوه غصه از دلم رفتنی نیست

حرف عشق تورو من با کی بگم؟!

همه حرفا که آخه گفتنی نیست...

نوشته شده در یکشنبه ۱۳٩۳/٥/۱٩ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ توسط Bahman نظرات () |

هنـوز هـم مثــل بچگـــی هــامــون

هـرکـی بیشتـر بـاهـامـون بــازی کنـه

بیشتـر دوستـش داریــم ...!!!

نوشته شده در جمعه ۱۳٩۳/٥/۳ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ توسط Bahman نظرات () |

گــر تــو گــرفتــارم کنــی

مــن با گـرفتـاری خـوشــم

داروی دردم گــر تــویـی

در اوج بیمـاری خــوشـم

نوشته شده در جمعه ۱۳٩۳/٥/۳ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ توسط Bahman نظرات () |

دوستتـــــ دارم و دانـم کـه تـویـی دشمـن جـانـم

از چــه بـا دشمـن جـانـم شـده ام دوستــــــ

نـــــــدانـم

نوشته شده در یکشنبه ۱۳٩۳/٤/٢٩ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ توسط Bahman نظرات () |

میدونی ...

یه وقتایی دوست دارم فقط خودم باشی و خودت

خودمو یه دنیا از حضور تو ...

میشه دوستم داشته باشی ؟

آخه من که جز تو کسی رو ندارم ...

میدونم خیلی بدم ...

اما تو که مهربونی ....

هیچ وقت تنهام نذار

خدای نازنینم

نوشته شده در دوشنبه ۱۳٩۳/٤/٢۳ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ توسط Bahman نظرات () |

کمــی بیشتـــر بـر ســر سفــره دلـم بنشیــن

نتــــرس ; نمکــــ نـدارد ...

تــو هـم کـه سیـــر شـویمیــــــــروی

نوشته شده در چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/۱۸ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ توسط Bahman نظرات () |

غمگینـم

همـاننـد دلقکـی کـه روی صحنـه

چشمـش بـه عشقـش افتـاد کـه بـا معشوقـش

بـه او میخنــــدنـــد

نوشته شده در دوشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٦ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ توسط Bahman نظرات () |

مـن فقـط عـاشـق اینـــــم

عمـری از خـــــــدا بگیـــرم

اونقــدر زنـــده بمــــــــونــم

تـا بـه جــای تــــــو بمیـــرم

نوشته شده در یکشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٥ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ توسط Bahman نظرات () |

ایـن روزهـا هیـچ چیـز سـر جـایـش نیستـــــ!!!

جـز تــــــو ....

چه زیبـا جا گرفته ای در دلم

نوشته شده در پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/٥ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ توسط Bahman نظرات () |

گـاهـی آنقـدر دلتنگتــــ میشـوم

کـه اگـر درکـش کنـی

از نبـودنتـــــ خجالتـــــ میکشــی

نوشته شده در جمعه ۱۳٩۳/۳/۳٠ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ توسط Bahman نظرات () |

بخـواب آروم تـو آغـوشـم

نکـن هـرگـز فـرامـوشـم

بخـواب آروم کنـار مـن ....

تـو پـاییـز و بهـار مـن

نوشته شده در شنبه ۱۳٩۳/۳/٢٤ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ توسط Bahman نظرات () |

بــه تـــو رسیـــدن واسـه مـن

اگــر چــه خیلی سـاده بـود

ولـی خــدا قـول تـورو

بـه یکـی دیگـه داده بــود ...

نوشته شده در چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/٢۱ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ توسط Bahman نظرات () |

زندگـی مـوسیقـی گنجشک هاست

زندگی باغ تماشای خداست

زندگی یعنی همین آوازها ....

عشق ها ...

لبخند ها ...

پـرواز ها ...

 

نوشته شده در جمعه ۱۳٩۳/۳/۱٦ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ توسط Bahman نظرات () |

همه جا دکان رنگ است همه رنگ می فروشند

دل من به شیشه ماند همه سنگ می فروشند

به کرشمه نگاهی دل ساده لوح ما را

چه به ناز می ربایند

چه قشنگ می فروشند ....

نوشته شده در سه‌شنبه ۱۳٩۳/۳/٦ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ توسط Bahman نظرات () |

 سـلام خـداجـون 

اومـدم بگـم خیلـی دوستتـــــ دارم

اومـدم بگـم خیلــی مهــربــونــی

گـاهـی چشمــامـو میبنـدم و کـور میشــم

بـی راهـه رو از راه تشخیـص نمـیدم

رو انتخـاب اشتبـاهـم اصـرار میکنـم

امــا تـو همیشـه بینـایــی

تـو همیشـه کنـارمـی

بــه زورم شـده دستمـو میگـیری و

از افتـادن تـو چـاه نجـاتم میـدی ...

خـودم هـم نخـوام بـرگـردم

بـی راهـه رو از جلـو راهـم بـرمیـداری ...

میـدونـی که چیـو میگـم خـدای مهـربـونم ...

آره ...

اومـدم بگــم خیلـی مــردی ....

دستمـو رهـا نکــن

 دوستتــــ دارم 

نوشته شده در یکشنبه ۱۳٩۳/٢/٢۸ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ توسط Bahman نظرات () |

در ره منــزل لیلی چـه خطـر هـاستـــــ بـه راه

شـرط اول قـدم آن است

که مجنـــون باشـی

نوشته شده در سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/٢۳ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ توسط Bahman نظرات () |

انتخــاب

یک کلمــــه ; به وسعتــــــ

یکــ سـرنـوشتــــــ


نوشته شده در شنبه ۱۳٩۳/٢/٢٠ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ توسط Bahman نظرات () |


:قالبساز: :بهاربیست: